maandag 24 december 2012

Solargraphs Zeeuws Archief 21-12-2012 onthuldOp vrijdag 21 december 2012 is de wereld niet vergaan maar vanaf die dag zijn we wel weer een flink aantal zonnebaanfoto's (solargraphs) rijker. Twee van die foto's zijn afkomstig uit pinhole camera's die op het terras van het Zeeuws Archief / Van de Perrehuis waren bevestigd.

Solargraphs ontwikkelen

Jan Koeman van de Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen in Middelburg kwam, gewapend met scanner en föhn, de solargraphs onthullen. In juni 2012 waren twee pinhole camera's opgehangen: een op de gebruikelijke plaats met zicht op de zijtuin van het Zeeuws Archief en de abdijtoren Lange Jan op de achtergrond, en een aan de terrasreling op de hoek van het Van de Perrehuis / archiefcafé, met vooral zicht op de lange glazen wand van het archiefcafé.

De eerste solargraph leverde het bekende beeld op, de tweede liet iets heel anders zien: de weerspiegeling van de zonnebaan in de glazen wand van het archiefcafé. Het bewerken van de zonnebaanfoto in Photoshop leverde een sfeervol plaatje op.

Nieuwe solargraphs maken

Als dank voor het sparen van blikjes konden de Zeeuws Archief medewerkers die deelnemen aan het Zeeuwse solargraphy-project hun zonnebaanfoto's door Jan Koeman ter plekke laten scannen en ze op een usb-stick laten zetten om ze thuis verder te bewerken. Medewerkers, vrijwilligers en bezoekers konden ook weer nieuwe pinhole camera's aanschaffen om een zonnebaanfoto te maken met een belichtingstijd van 21 december 2012 tot en met 21 juni 2013.


Experimenteren met korte belichtingstijd

Inmiddels experimenteert de sterrenwacht volop met andere soorten blikjes: platte, rechthoekige en vierkante en ook met variërende belichtingstijden van 1 tot 6 minuten. Een expositie van de werkelijk schitterende resultaten was die avond te zien in het gebouw van de sterrenwacht aan de Herengracht.
Op de website van Jan Koeman is een aantal voorbeelden te zien van foto's die met een pinholecamera en een korte belichtingstijd zijn gemaakt. De foto's zijn op de ouderwetse manier ontwikkeld in een donkere kamer, dus niet onder de scanner, zoals de solargraphs. Binnenkort zullen van het Van de Perrehuis ook enkele pinholefoto's met een korte belichtingstijd worden gemaakt. Vanzelfsprekend zal het resultaat te zien zijn op dit weblog.

Meedoen: pinholecamera ophangen en blikjes sparen

Het Zeeuws Archief doet vanaf het begin (2010) mee aan het Zeeuwse solargraphy-project van de sterrenwacht en inmiddels heeft dat al veel mooie solargraphs opgeleverd. Uiteraard neemt Zeeuws Archief ook weer deel aan de nieuwe ronde: een foto van de zonnebaan vanaf de kortste dag in 2012 tot en met de langste dag in 2013.

Spelen met solargraphs

Als je solargraph gescand is kun je er allerlei leuke dingen mee doen in een Photoshop-programma. Jan Koeman experimenteerde met de twee solargraphs van het Zeeuws Archief. Twee voorbeelden:


Middelburg_ZeeuwsArchief1_20121221_StilerenRelief1200_FotoJanKoeman

Middelburg_ZeeuwsArchief_20121221_Solarisatie_FotoJanKoemanDoor: Anneke van Waarden-Koets, Educatie & Exposities

vrijdag 23 november 2012

What's in a name?


Schilderij vervaardigd door Engel Hoogerheyden (Middelburg 1740-1809), voorstellende 10 snauwschepen van de Middelburgsche Commercie Compagnie, waaronder ‘De Eenigheijd’ (10de van links, begin eerste reis 1761, einde laatste reis 1767).


The Zeeuws Archief in Middelburg, capital of the province Zeeland in the Netherlands, is preparing an online project about a slave traders voyage from the 18th century.
The project material will be available in both Dutch and English.
Therefore we are looking for the most suitable English translation of the name of our organization.

These are our options:

* Zeeland Archives

or

* Archives of Zeeland

We would like to invite all native English speakers and organizations to voice their preference. Help us find the most appropriate name for our archives!
Thank you very much.

donderdag 1 november 2012

Moord en doodslag tijdens n8vdn8

n8vdn8 - Medewerkers Zeeuws Archief vertellen verhalen uit de 19e-eeuwse misdaadgeschiedenis van Zeeland, 2012. Foto's: Van Waarden/Hollestelle.


Historische etalage


Historische etalage met reproducties van archiefstukken en afbeeldingen uit het Zeeuws Archief in de n8vdn8 in oktober 2012
Op 27 oktober deed Middelburg het licht uit tijdens de Nacht van de Nacht (n8vdn8). Het Zeeuws Archief was die nacht van de partij en zorgde voor de historische sensatie met het inrichten van een etalage in de Langeviele/hoek Beddewijkstraat met mooie reproducties van oude documenten, prenten en kaarten uit de rijke historie van Zeeland, waaronder de oudste akte uit de collectie, de stichtingsakte van de Kapel van Hoogelande uit 1189.

's Avonds vertelden medewerkers van het Zeeuws Archief in de muziektent op het Molenwater waargebeurde huiveringwekkende verhalen over moord en doodslag in Zeeland. En huiveringwekkend was het, vertelden luisteraars na afloop...


Hij kan toch niet meer als mij doodmaken


Het dorp Sint Laurens, met links de molen waar de moord op Maatje Kodde plaatsvond. Zeeuws Archief, ZI-II-0960 (1830-1840)
“Hij kan toch niet meer als mij dood maken”, zei Maatje Kodde, toen ze noodgedwongen terugkeerde naar haar man Adriaan Polderman nadat ze enige tijd bij hem was weggegaan omdat hij haar mishandelde. En jawel hoor, dat deed hij uiteindelijk ook. Het verhaal van de moord op Maatje Kodde, die in doodsangst de naam van haar minnaar jammerde: "Minderhoud, Minderhoud!!", is één van de waargebeurde verhalen die Veerse Pier en Tante Betje vertelden in het Park Molenwater. Het park was in het kader van de Nacht van de Nacht op zaterdag 27 oktober volledig in duisternis gehuld. Alleen een paar lichtjes brandden in de muziektent en in de tent ernaast, waar de eerste verhalensessie plaatsvond.

Doodstraf


Gekleed in negentiende-eeuwse kostuums traden Peter Blom en Anneke van Waarden-Koets op als de verhalenvertellers Veerse Pier en Tante Betje. Gruwelijke moordverhalen passeerden de revue. Niet zomaar verzonnen verhalen, nee... De verhalen kwamen rechtstreeks uit de negentiende-eeuwse archieven van de Middelburgse rechtbank, uit de tijd dat de doodstraf nog werd uitgevoerd.

De laatste publieke terechtstelling in Zeeland werd voltrokken in 1850 in Middelburg. Voor de uitvoering van de doodstraf werd op de Middelburgse Markt, voor het stadhuis, een schavot opgebouwd. Onder het oog van de rechter en de griffier van de rechtbank, die er van achter de ramen van het stadhuis op toezagen dat de straf werd uitgevoerd zoals gevonnist was, en van het toegestroomde publiek, vonden openbare terechtstellingen plaats.

Moordenaars werden veroordeeld tot de doodstraf door de strop. Mannen werden daartoe opgehangen en vrouwen werden gewurgd aan een paal, omdat men het onzedelijk vond dat het publiek onder de rokken van de gehangen vrouwen zou kunnen kijken. Na de terechtstelling werd het schavot weer afgebroken. De planken werden opgeslagen in de Stadsschuur. Hoewel de doodstraf in vredestijd officieel pas in 1870 uit het wetboek van strafrecht is gehaald, is er na 1850 in Zeeland niemand meer terechtgesteld. De doodstraf is nog wel uitgesproken, maar werd, na een gratieverzoek, vanaf die tijd omgezet in een gevangenisstraf. In 1860 vond de laatste doodstraf in Nederland plaats, in Limburg.

Muziektent Molenwater Middeburg, begin 1900. Beeldcollectie Zeeuws Archief, ZI-P-01707.Toen in 1865 werd besloten een muziektent op het Molenwater te bouwen dacht men aan de planken van het oude schavot, dat al sinds 1850 niet meer was opgebouwd.

De planken van het schavot zijn vervolgens gebruikt voor de bouw van de muziektent. Een passende locatie dus - hoewel de originele planken al lang vervangen zijn... - voor verhalen over moord en doodslag in Zeeland!


De laatste vrouw ter dood gebracht


Schoentje en processtukken Sara Geldof - Zeeuws Archief. Foto's uit 'Die Stadts Nyeuwe Schuere' (2003)"... heb ik gezien dat de persoon Sara Janse Geldof, huisvrouw van Pieter Johannes Huisson, oud 33 jaren, geboren en laatst woonachtig te Middelburg, zonder beroep, op een schavot opgerigt voor de puije van gezegden stadhuize, door den scherprechter aan eene worgpaal is gesteld en met den strop gestraft, dat er de dood na gevolgd is." Aldus doet A. Vreke, griffier van de rechtbank, verslag van het voltrekken van het vonnis dat Sara Geldof is opgelegd. Slechts 33 jaar oud, krijgt Sara Janse Geldof (Vrouwenpolder ca. 1805 - Middelburg 1838) de doodstraf. Zij is de laatste vrouw in Middelburg bij wie de doodstraf werd voltrokken.

Sara had een twaalfjarig meisje op gruwelijke wijze om het leven gebracht omdat zij in het bezit wilde komen van de gouden strikken die het meisje aan de krullen van haar hoofdijzer droeg. Het ontzielde lichaampje en de bebloede kleding had ze in het secreet (beerput) geworpen. Daar trof de politie het aan en in de schortezak van Sara werden de sieraden van het meisje gevonden. Sara Geldof (ook wel Geldhof), werd in hechtenis genomen en verhoord, evenals vele getuigen. Zij werd veroordeeld tot de doodstraf. Een verzoek om gratie werd afgewezen en Sara, "over hare gruweldaad een zeer groot berouw hebbende", werd op 24 september 1838 onder grote publieke belangstelling terechtgesteld.

Het verhaal gaat dat Sara Geldof tijdens het vervoer van haar woonhuis naar het Huis van Arrest haar schoentje verloor. Dat zou door iemand opgeraapt en meegenomen zijn. Een andere mogelijkheid is dat het schoentje is meegenomen door de werklieden van Gemeentewerken, die het schavot moesten afbreken. Een feit is dat het schoentje sinds mensenheugenis aan een balk in de Stadsschuur - waar de plankieren van het schavot werden opgeslagen - heeft gehangen, met daarin een briefje waarop de gebeurtenissen stonden beschreven. Het briefje is verdwenen, maar het schoentje is overgeleverd. Het hangt momenteel in een van de werkkamers in het Van de Perrehuis (Zeeuws Archief) in Middelburg.

De laatste gehangene in Zeeland


De laatste gehangene in Zeeland was Jean Baptiste (de) Loeil uit Koewacht. Hij werd veroordeeld tot de dood met de strop wegens moord op zijn vrouw Felicita van Peteghem.

Jean Baptiste de Loeil (Exaerde/Leerne Sint Martin 1790 - Middelburg 1850) geboren uit "uit deftige en fatsoenlijke ouders", beoefende het beroep van heelmeester. Op aandringen zijn zijn familie huwde hij een meisje van zeer goede komaf, Felicita van Peteghem. De Loeil zette graag de bloemetjes buiten en bezondigde zich aan drank en vrouwen. Bij zijn echtgenote verwekte hij verschillende kinderen waarvan er vijf in leven bleven.

Thuis in Koewacht ontpopte De Loeil zich als een tiran. Hij mishandelde zijn kinderen en misbruikte zijn dochters. Hij sloot zijn vrouw op in een kelder en gaf haar zeer sporadisch een korst brood of slechte aardappelen te eten. Buren en andere inwoners van Koewacht probeerden haar af en toe voedsel toe te stoppen door het kelderraam, maar toen De Loeil daar achter kwam, timmerde hij het raampje dicht. Felicita vervuilde, zat onder de luizen en haar voeten waren bevroren. Elk ongenoegen reageerde De Loeil op zijn vrouw af en riep eens tegen haar: "Gij moest al dertig jaren in uw graf liggen, ik zal u net zoo lang slaan, tot gij in uw graf ligt!"

Felicita heeft verschillende keren kans gezien te ontsnappen, maar keerde uit zichzelf terug of werd terug gebracht omdat niemand haar in huis wilde opnemen en voor haar wilde zorgen. In de maanden voor haar dood bond De Loeil haar naakt vast op zolder, op dusdanige wijze dat ze alleen kon staan of hurken, voor zitten en liggen was de ketting te kort. Regelmatig, zowel overdag als 's nachts dreunde hij op zijn klompen naar boven om haar af te ranselen met een bruine bamboe wandelstok, die hij zich speciaal voor dat doel had aangeschaft.

Op de laatste dag voor haar dood sloeg De Loeil zijn vrouw zo hard dat ze jammerde: "Och! Mijne arme kinderen. Nu zie ik u niet meer!" In de nacht van 4 november 1848 stampte hij weer de trap op en sloeg Felicita zo lang en hard, dat ze uiteindelijk het leven liet. Op aandringen van de kinderen van De Loeil werd een onderzoek ingesteld naar de doodsoorzaak. Uiteindelijk werd De Loeil beschuldigd van doodslag met voorbedachte rade, onwettige aan- en vasthouding en toebrengen van lichamelijke pijnigingen. De Loeil, die op het moment van aanhouding gereed was om te vluchten, bleef gedurende de verhoren hardnekkig ontkennen: "Neen! Daer en es geene apparentie van, gai ziet wel mijnen sang-froid, en alze k'ik schuldig ware, k'en zou confuus zain."

Zijn herhaaldelijke ontkenningen ten spijt werd De Loeil veroordeeld tot de doodstraf. Een gratieverzoek werd afgewezen. De Loeil was hevig geschokt toen hem werd meegedeeld dat hij zou worden opgehangen. Dat gebeurde op 11 februari 1850 op het schavot voor het Middelburgse stadhuis. Jean Baptiste de Loeil, bijgenaamd 'De Duiveljager van Koewacht', had daarmee de twijfelachtige eer de laatste gehangene van Zeeland te zijn.

Bronnen


Het artikel Nieuw rechterlijke archieven (Bronnen genealogische database Zeeuwen Gezocht) geeft informatie over de organisatie van de Zeeuwse rechtspraak van 1796-1886.

Het procesdossier van Sara Geldof bevindt zich in de Rechterlijke Archieven 1796-1838, toegang 12, het archief van het Hof van Assises en de bijzondere Hoven in Zeeland, 1811-1838, pak 156, dossier 4215, 25-28 juni 1838. Zeeuws Archief.

Gruwelijke moord, gepleegd Te Koewacht (Zeeland) door Jan Baptist de Loeil. (heelmeester van beroep) op zyne wettige huisvrouw Felicita van Peteghem (Gent z.j.).

Regtsgeding tegen Jean Baptiste de Loeil, laatstelijk heelmeester te Koewacht (...) door Mr. P.J.G. van Diggelen en Mr. J. Snijder, Advokaten te Middelburg (Middelburg 1850).

Stukken betreffende Jean Baptiste (de) Loeil en Adriaan Polderman bevinden zich in de archieven van de Strafinrichtingen Zeeland 1809-1973 en de Arrondissementsrechtbank Middelburg (1811) 1838-1839 (1960) in het Zeeuws Archief.


Door: Anneke van Waarden-Koets, Educatie & Exposities


maandag 22 oktober 2012

Zeeuwse Archivarissen doen 23 ArchiefDingen23DingenVoorZeeuwseArchiefdiensten_Startbijeenkomst_20121003

Op 3 oktober 2012 werd de startbijeenkomst van de cursus 23 Dingen voor Zeeuwse Archiefdiensten gehouden. Tweeëntwintig archiefmedewerkers van Zeeuwse archiefdiensten boven de Westerschelde doen aan de cursus mee. Ze worden gecoached door twee medewerkers van het Zeeuws Archief en twee medewerkers van de Zeeuwse Bibliotheek.
Tijdens de cursus maken de deelnemers in 23 stappen kennis met de mogelijkheden van Web 2.0. Learning by doing - spelend leren - en ervaringen delen en met elkaar discussiëren door te bloggen. Dat gebeurt binnen een besloten leeromgeving, zodat alle cursisten naar hartelust kunnen ontdekken, spelen, toepassen en leren zonder dat 'de hele wereld' meekijkt.
Aan het eind van de cursus, op 31 januari 2013, ontvangen de deelnemers een certificaat.
Alle cursisten veel ontdek-, speel- en leerplezier toegewenst!

Foto: Startbijeenkomst cursus 23 Dingen voor Zeeuwse Archiefdiensten in het Zeeuws Archief, 3 oktober 2012.
 
Door: Anneke van Waarden-Koets, Educatie & Exposities

woensdag 26 september 2012

Dierendag in Zeeuws Archief #heritagebeasts

Zeeuws Archief : Aziatische en Afrikaanse dieren, 1770-1780. Cat.nr. HTAM-H-104.
 Wat?!
"Nee!", is onze eerste reactie als mensen vragen of er beesten in het archief zijn. Natuurlijk niet! Wij houden onze depots en archieven keurig schoon en netjes! Geen muizen, spinnen, vliegen, papiervisjes, vlooien, boekenwurmen... Die krijgen bij ons geen enkele kans om het depot in te kruipen.

De hele wereldfauna in onze archieven
Dat is wat we denken: geen beesten in onze depots. Maar... we hebben wel degelijk dieren in onze archieven en collecties! Denk eens aan de enorme zeemonsters op historische zeekaarten,de nauwgezette tekeningen van insecten in faunaboeken, de schattige plaatjes van jonge katjes in een album amicorum, de geiten voor de bokkenwagens op foto's en ansichtkaarten. In feite hebben we bijna alle dieren van de hele wereld in onze depots! 

Twitter evenement #heritagebeasts
Op Dierendag, 4 oktober, organiseren Follow An Archive and Ask Archivists het Twitter evenement #heritagebeasts. De organisatoren nodigen alle erfgoedinstellingen - archieven, musea, bibliotheken, archeologische instellingen, etc. - uit om mee te doen. Uiteraard doet het Zeeuws Archief ook mee! Via onze Twitteraccount @zeeuwsarchief laten wij op 4 oktober een selectie van dieren zien die wonen in onze archieven en archiefbibliotheek.

Wereld Dierendag op 4 oktober
Op 4 oktober is het Dierendag. Deze dag wordt wereldwijd gevierd. Dieren krijgen extra aandacht. Laten wij dan ook eens extra aandacht schenken aan de dieren in onze archieven! Wij maken voor u een safaritour door de depots om wilde dieren te spotten. We kuieren langs onze boekenplanken om te zoeken naar de prachtige, kleurrijke insecten die zich daar in de boeken verstoppen. En we maken een vlucht door onze depots om te zien welke schitterende vogels er te ontdekken zijn. En... heel spannend... we gaan heel stil op onze tenen door de collectie om een glimp op te vangen van de zeldzame eenhoorn. Een selectie van de dieren die we hebben gevonden laten we via Twitter zien op Wereld Dierendag!

Doe mee aan #herigagebeasts op 4 oktober!
Uiteraard is iedereen uitgenodigd om aan het Twitterevenement #heritagebeasts mee te doen! U kunt meekijken met ons via @zeeuwsarchief, maar u kunt ook zelf via de zoekfunctie op de website naar dieren in de collecties van het Zeeuws Archief zoeken.

Als u graag wilt meedoen heeft u een Twitteraccount nodig. Het is heel eenvoudig om een Twitteraccount aan te maken. Als u afbeeldingen of teksten over dieren heeft gevonden in de collectie van een archief, museum of bibliotheek, kunt u ze twitteren met de hashtag (hekje # met een trefwoord erachter) #heritagebeasts. Op die manier kan de hele wereld meegenieten van de dieren die u hebt gekozen! U kunt natuurlijk ook via de hashtag #heritagebeasts het Zeeuws Archief of andere archieven of musea, bibliotheken, etc. volgen om te kijken welke dieren zij hebben gevonden in hun collecties.

Laten we er een bijzondere Wereld Dierendag van maken op 4 oktober en via het Twitterevenement #heritagebeasts extra aandacht schenken aan de dieren in onze collecties.
En wij zijn benieuwd welke dieren uit onze collectie u gevonden en bijzonder vindt om te twitteren!


Door: Anneke van Waarden-Koets, educatie & exposities

zondag 9 september 2012

Open Monumentendag 2012 in Zeeuws Archief

Ingangspartij Van de Perrehuis aan het Hofplein in Middelburg

Groen van Toen

In het weekend van zaterdag en zondag 8 en 9 september werd voor de 26ste keer Open Monumentendag gehouden in Nederland. Het thema was Groen van Toen. In Zeeland waren veel monumentale panden geopend voor het publiek. Zo ook het Zeeuws Archief en in het bijzonder het Van de Perrehuis, waarin de kantoren van het archief zijn ondergebracht.

Verhalen vertellen

Zeven medewerkers en vrijwilligers van het Zeeuws Archief verzorgden rondleidingen door het achttiende-eeuwse Van de Perrehuis en voorzagen de bezoekers van informatie: Angelique, Anneke, Brecht, Elly, Hanneke, Peter en Toon. De rondleiders vertelden boeiende verhalen over de rijke historie van het monumentale pand en over de kleurrijke bewoners.

Het Van de Perrehuis

Voorgevel Van de Perrehuis - foto ZA Het Van de Perrehuis is gebouwd op de fundamenten van de Commanderij van de Duitse Orde, een geestelijke ridderorde. Na het beleg van Middelburg (1572-1574) kwam de commanderij in particuliere handen.
In het midden van de achttiende eeuw kwam het pand door vererving in handen van het Middelburgse patriciërsechtpaar Johan Adriaen van de Perre (1738-1790) en Jacoba van den Brande (1735-1794). Zij namen architect Jan Peter van Baurscheit de jonge (1699-1768) in de arm om er een stadspaleis van te maken. De eerste steen voor een ingrijpende verbouwing werd gelegd in 1765.

De bewoners

Het echtpaar Van de Perre-Van den Brande stierf kinderloos en het huis kwam bij testament in bezit van het echtpaar Johan Hendrik Schorer (1760-1822) en Johanna Maria van den Brande (1773-1828) met een gezin van negen kinderen.
De erven Schorer verkochten het pand aan het Rijk, dat er in 1838 de rechtbank in huisvestte.
Na het vertrek van de rechtbank uit het Van de Perrehuis werd het gebouw half jaren negentig bestemd tot nieuwe huisvesting van het Rijksarchief in Zeeland en later de gemeentearchieven van Middelburg en Veere. De drie archiefdiensten fuseerden tot het Zeeuws Archief.
Naast het Van de Perrehuis werd een nieuw pand gebouwd met publieks- en depotruimten. In 2000 betrok het Zeeuws Archief het Van de Perrehuis en de nieuwbouw.

Druk

Er was veel publieksbelangstelling voor de rondleidingen door het Van de Perrehuis. Maar liefst 330 mensen genoten van de wandeling door de weelderige kamers en van de verhalen die de medewerkers vertelden. Na afloop van de rondleidingen kregen de bezoekers een tas met informatie mee.
Ook voor de unieke preview expositie van foto's uit de artmovie Keytone Serah, die op 16 september in première gaat bij het filmfestival Film by the Sea, was veel belangstelling, evenals voor de tentoonstelling Middelburg herbouwd - Façade 2012 over de wederopbouw van Middelburg na het bombardement op de stad op 17 mei 1940. Vooral de interactieve programma's op de multitouchfafel over Middelburg in de Tweede Wereldoorlog en daarna waren in trek bij zowel jongeren als ouderen.
We kunnen terugkijken op een geslaagde Open Monumentendag 2012!

Nagenieten

Wie nog eens wil nagenieten van al het moois dat in het Van de Perrehuis te zien was kan dat doen via het Pinterestboard van het Van de Perrehuis. Daarop staan prachtige foto's van het in- en exterieur en er is ook een filmpje te zien over het bijzondere planetarium dat in de ontvangsthal staat opgesteld.
Op de website van het Zeeuws Archief is meer achtergrondinformatie over het gebouw te vinden.

Door: Anneke van Waarden-Koets, educatie & exposities

donderdag 30 augustus 2012

Tsjechov in tuin Zeeuws ArchiefDe stadstuin van het Zeeuws Archief, achter het monumentale 18de-eeuwse Van de Perrehuis, vormde tijdens het Zeeland Nazomerfestival 2012 het decor voor drie korte komedies van Anton Tsjechov. Onder de titel Kracht, Nacht & Macht was het overkoepelende thema het recht op geluk.

Uitverkocht
Er was veel belangstelling voor deze voorstelling van 't Woud Ensemble; hij was alle drie de keren uitverkocht. Het publiek verzamelde zich op het abdijplein. Onder begeleiding van een gids wandelden de gasten via de Balanspoort naar de Bogardstraat. Het tuinhek (een kunstwerk van Nico van den Boezem) was voor deze bijzondere gelegenheid geopend. Iedereen kreeg een houten stoel en werd naar het grasveld gedirigeerd.

De kracht van hypnose
Op het bordes van de tuinkamer van het Van de Perrehuis vond de eerste voorstelling plaats. Een vrouw kreeg het op slinkse wijze voor elkaar om met één van haar drie hartstochtelijke aanbidders te trouwen en de andere twee als getuige te laten optreden.


De nacht voor de rechtszitting
Voor de tweede eenakter verplaatsten het toneelgezelschap en het publiek zich naar een andere kant van het grasveld, voor de Lussanetvleugel. Deze komedie verhaalde van een oplichter die de echtgenote van een rechter verleidde. De volgende dag moest hij terecht staan en wie was de rechter? ... Precies!

Het jubileum
De laatste voorstelling vond plaats op het terras. De glazen wand van het archiefcafé deed dienst als decor van een bankgebouw. Een patserige bankdirecteur, een hardwerkende medewerker, een aandachtvragende bankiersechtgenote, de vrouw van een arbeider en de voorzitster van de aandeelhoudersvergadering zorgden voor hilarische taferelen rondom een jubileum dat gevierd moest worden.

't Woud Ensemble
De eerste twee eenakters waren nog nooit eerder door Nederlandse acteurs gespeeld. De acteurs van 't Woud Ensemble waren goed op dreef en de komische verwikkelingen en de sprekende lichaamstaal zorgden regelmatig voor lachsalvo's onder het publiek. De entourage en de kleding waren eenvoudig, soms ook eigentijds, maar doeltreffend. Het geheel maakte dat het weinig moeite kostte om in de drie verhalen mee te gaan.


Zeeuws Archief als toneeldecor
Het is de tweede keer dat het Zeeuws Archief decor is voor een voorstelling in het kader van het Zeeland Nazomerfestival. In 2009 vond op de zolder van het Van de Perrehuis de ontroerende voorstelling Brieven naar zee plaats, gebaseerd op de brieven van de Texelse schippersvrouw Aagje Luijtsen aan haar man Harmanus Kikkert, die als stuurman voer op schepen van de Verenigde Oostindische Compagnie.

Door: Anneke van Waarden-Koets, coördinator educatie & expositieswoensdag 22 augustus 2012

Vrijwilligers voor archiefeducatie

Educatievrijwilligers

Ze zijn er klaar voor! Bert Alderliesten, Jan Groen en Henk Kole verzorgen vanaf oktober 2012 de rondleidingen van leerlingen uit de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs in het kader van het cultuurmenu voor de Middelburgse scholen.

Na een intensieve introductieperiode waarin ze werden overstelpt met informatie, zoekopdrachten deden, rondleidingen kregen door de studiezaal, de depots en de afdeling restauratie & behouden, hebben de educatievrijwilligers verschillende keren geoefend met het verzorgen van rondleidingen door de studiezaal en de depots van het Zeeuws Archief.

De doelgroep is de heren niet onbekend: ze zijn alle drie oud-leerkrachten uit het basisonderwijs, die daar hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Ze weten precies hoe je boeiend over geschiedenis en archieven kunt vertellen!

Cultuurmenu

Het cultuurmenu voor het Middelburgse onderwijs wordt aangeboden door de Stichting Kunsteducatie Walcheren (KEW) die onder meer een steunfunctie voor  het basisonderwijs vervult. Een van de onderdelen is de samenstelling en coördinatie van de cultuurmenu's voor het primair onderwijs op Walcheren. "Een cultuurmenu is een meerjarige activiteitenprogramma waarbij leerlingen tijdens de acht jaren dat zij op de basisschool zitten, minimaal één keer per jaar in aanraking komen met de zes kunstdisciplines (muziek, dans, film, literatuur, theater en beeldende kunst) en cultureel erfgoed. Jaarlijks nemen bijna alle basisscholen deel aan het cultuurmenu op Walcheren.", meldt de website.

Zeeuws Archief in cultuurmenu

Het Zeeuws Archief neemt in het schooljaar 2012-2013 voor het eerst deel aan het cultuurmenu voor de Middelburgse scholen met een introductieprogramma archief. Het thema is: Burgerlijke Stand.
Het introductieprogramma van het Zeeuws Archief bestaat uit:

1. een voorbereidingsles op school door de docent zelf, aan de hand van de educatieve website Allemaal Op Papier.
Deze website is in 2011 door de gezamenlijke archieven in Nederland ontwikkeld in het kader van het landelijke programma '200 jaar Burgerlijke Stand 1811-2012'. Ik schreef er al eerder over op dit blog.
De leerkracht behandelt klassikaal via het digibord een of meerdere thema's op de website Allemaal Op Papier en maakt daarbij gebruik van de 16 scans van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten uit verschillende regio's in de provincie Zeeland.

2. een archiefles in het Zeeuws Archief. Deze les bestaat uit een bezoek aan het Zeeuws Archief. Daar krijgen de leerlingen een educatieve rondleiding aangeboden door de studiezaal en de depots van het Zeeuws Archief, waarin ruim 17 kilometer archief wordt bewaard.
Tijdens de rondleiding wordt uiteraard aandacht besteed aan de Burgerlijke Stand en de onderwerpen die op de website Allemaal Op Papier staan. En natuurlijk krijgen de leerlingen een aantal bijzondere archiefschatten te zien.

3. een verwerkingsles (facultatief) op school waarin de leerlingen een stamboom en/of een familiewapen kunnen maken.

Ontdekkingsreis door het archief

Een bezoek aan een archief is een ware belevenis. "Als je gaat zoeken in een archief voel je je net een ontdekkingsreiziger", zei een archiefonderzoeker, "Je kunt de meest vreemde, spannende, leuke en onverwachte dingen in een archief ontdekken!" En dát is nu juist wat de educatievrijwilligers graag aan de leerlingen willen laten zien en vertellen. Een reis naar het onbekende waarbij je verrassende ontdekkingen kunt doen!


Educatievrijwilliger worden

Heeft u ervaring in het onderwijs, affiniteit met de doelgroep en houdt u van geschiedenis en archieven? Dan vindt u het misschien leuk om ook educatievrijwilliger te worden bij het Zeeuws Archief! Belangstelling? Stuur dan een e-mail aan educatie@zeeuwsarchief.nl.

Door: Anneke van Waarden-Koets, coördinator educatie & exposities

zaterdag 23 juni 2012

Solargraphy Zeeuws Archief voorjaar 2012Solagraphs gemaakt met pinholecamera's

Het Zeeuws Archief heeft ook het afgelopen half jaar weer deelgenomen aan het Zeeuwse solargraphy project van de Middelburgse volkssterrenwacht Philippus Lansbergen.

Jan Koeman van de sterrenwacht verwijderde op de langste dag van het jaar, 21 juni, de twee pinhole-camera's die op 21 december 2011 in de tuin achter het archiefcafé en het Van de Perrehuis waren geplaatst. Een camera aan de reling van het terras en eentje aan de reling van het bordes achter de tuinkamer.

Het resultaat

Jan Koeman scande de foto's en het resultaat was weer bijzonder. Met name de foto die met de gaatjescamera aan de reling van het bordes achter de tuinkamer was gemaakt gaf een heel goed resultaat!

Links de solargraph die gemaakt is met de pinholecamera aan de reling van het terras van het archiefcafé.

Rechts de solargraph die gemaakt is met de pinholecamera aan de reling van het bordes achter de tuinkamer van het Van de Perrehuis.

Belichtingstijd pinholecamera

De belichtingstijd van de solargraphs is een half jaar: van 21 december 2011 tot en met 21 juni 2012. De camera heeft een wijd bereik. Dat is goed te zien op de rechter foto die is gemaakt vanaf het bordes. De pinholecamera's zijn gemaakt van lege drinkblikjes waarin met een speld een minuscuul gaatje is geprikt: de lens. In het blikje is lichtgevoelig fotopapier gestopt. Dat vangt het zonlicht op, dat via de lens (het speldenprikgaatje) naar binnenkomt. Op die manier kun je de baan van de zon langs de hemel vastleggen.

Zonnige tijden

Op de solargraphs kun je zien dat het weer lang niet zo somber was als we ons nu misschien menen te herinneren. In het begin van het jaar scheen de zon volop! Dat is te zien aan de brede witte banen. Ook aan het eind van het halve jaar hebben we toch nog redelijk wat zon gehad. Maar daarvoor was het wat minder, te zien aan de donkere plekken.

Nieuwe pinholecamera's voor het Zeeuws Archief


Natuurlijk doet het Zeeuws Archief ook het komende half jaar weer mee aan het Zeeuwse solargraphy project! Met twee pinholecamera's: eentje op de gebruikelijke plaats aan de reling van het terras achter het archiefcafé, en een camera op een nieuwe plaats: ook aan de reling van het archiefcaféterras, maar dan helemaal aan de andere kant, zodat je een groot gedeelte van de glazen wand op de foto hebt, en nog net de abdijtoren Lange Jan kunt zien.

Spiegeling

We weten uit voorgaande solargraphs dat de ramen van het archiefcafé een bijzonder effect geven vanwege de spiegeling van de zon erin. Door de positie van de nieuwe gaatjescamera komt er veel meer van het archiefcafé op de voorgrond. We zijn heel benieuwd naar het resultaat! Dat wordt onthuld op vrijdag 21 december 2012. Dan is er weer een gratis scanavond bij de volkssterrenwacht. Iedereen die meedoet aan het Zeeuwse solargraphy project kan dan weer met zijn blikjescamera naar de sterrenwacht komen om zijn solargraph te laten scannen.

Blikjes

Uiteraard heeft de volkssterrenwacht drinkblikjes nodig om pinholecamera's van te maken. Het Zeeuws Archief spaart blikjes voor de sterrenwacht. Wil je ook mee sparen? Lever je schoongemaakte en droge drinkblikjes in bij de sterrenwacht aan de Herengracht 52 in Middelburg of bij het Zeeuws Archief. Wij zorgen ervoor dat ze bij de volkssterrenwacht terecht komen!

Solargraphs Zeeuws Archief op Pinterest

Op het Pinterestaccount van het Zeeuws Archief is een digitaal prikbord aangemaakt met daarop verschillende solargraphs van het Zeeuws Archief, die gemaakt zijn van juni 2010 tot en met juni 2012.
Zo kun je snel het resultaat bekijken!

Meer lezen over het Zeeuwse solargraphy project

http://zeeuwsarchief.blogspot.nl/2010/07/solargraphy-experiment-in-de-tuin-van.html
http://zeeuwsarchief.blogspot.nl/2010/10/solargraphy-tuin-zeeuws-archief-eerste.html
http://zeeuwsarchief.blogspot.nl/2010/12/solargraph-onthuld-in-tuin-zeeuws.html
http://zeeuwsarchief.blogspot.nl/2011/12/nieuwe-gaatjescameras-dankzij-zeeuws.html
http://www.lansbergen.net/site/solargraphy-project.html

Door: Anneke van Waarden-Koets, Educatie & Exposities

maandag 4 juni 2012

Internationale Archieven Dag op Twitter
Internationale Archieven Dag 2012
Op zaterdag 9 juni is het Internationale Archieven Dag!
De organisatoren van @AskArchivists en @FollowAnArchive willen deze belangrijke archiefdag niet zomaar voorbij laten gaan.
Om archieven en hun collecties, databases en publieksdiensten in het zonnetje te zetten, hebben ze voor 9 juni een wereldwijd Twitterevenement bedacht: #archday12.

#archday12
Archieven kunnen op die dag hun kennis, servicediensten en collecties extra onder de aandacht brengen. De organisatoren nodigen archiefdiensten uit om op 9 juni hun meest bijzondere documenten, archieven en collecties te delen via Twitter. Natuurlijk kunnen archiefdiensten ook twitteren over de databases en webcontent waarop ze trots zijn, of de mooiste afbeeldingen in de collectie laten zien. Kortom, alles waar archiefdiensten trots op zijn, kan gedeeld worden met de wereld via Twitter!

Zeeuws Archief doet ook mee
Op 9 juni zal het Zeeuws Archief laten zien waar zij trots op is, databases, archieven, speciale documenten, publieksdiensten, noem maar op. Volg @zeeuwsarchief op Twitter en kijk wat wij te bieden hebben!

Wat vindt u bijzonder?
Uiteraard kunt u, als fysiek en/of online onderzoeker en gebruiker van de archieven, die dag ook laten weten wat u bijzonder vindt aan een archief of collectie of aan de diensten die een archief levert. Twitter mee op 9 juni en sluit uw tweet af met de hashtag #archday12. Om mee te kunnen twitteren moet u wel eerst een twitteraccount aanmaken. Hoe dat moet vindt u hier.
We hopen u zaterdag 9 juni op Twitter te ontmoeten om samen met ons Internationale Archieven Dag te vieren!

Aanvulling 11 juni 2012
Bekijk op dit Pinterest board een selectie van de documenten die het Zeeuws Archief op Wereld Archievendag heeft getwitterd.

Anneke van Waarden-Koets, coördinator Educatie & Exposities

dinsdag 21 februari 2012

Overzicht archiefstukken #loveheritage

Op 14 februari was het Valentijnsdag. Wereldwijd hebben erfgoedinstellingen op die dag laten zien wat ze aan items over liefde in hun collecties hebben. De deelname van erfgoedinstellingen was overweldigend. Ook het Zeeuws Archief deed mee met 12 afbeeldingen uit de archieven en collecties die in de depots worden bewaard. Aan het eind van de dag beloofden we een uitgebreid bronnenoverzicht te publiceren van de archiefstukken die we op Valentijnsdag hebben getwitterd met de hashtag #loveheritage. Dat bronnenoverzicht volgt hieronder.

Valentijnsdag! Laat je eens verrassen. Volg #loveheritage De cupido’s zitten er klaar voor


Datering 1796-1796 / Beschrijving Cupido's. Deel van een serie van 9 bladen met tekenvoorbeelden / Aantal, omvang 1 / Materiaal prent / Afmetingen h. 22 br. 31 / Auteur Bartolozzi, F.; Cipriani, G.B. / Uitgever Fietta & Comp. / Bijzonderheden kopergravure / Collectie Beeld, catalogusnummer HTAM-H-047-VIII

Mag ik een kusje van je stelen? Jonge liefde aan de Zeeuwse kust #loveheritage


Datering 1955-1960 / titel Zeeland, Een Kusje / Beschrijving Een "verliefd stel" in dracht te Domburg / Aantal, omvang 1 / Materiaal prentbriefkaart / Uitgever TJGjr / Locatie Domburg / Collectie Beeld, catalogusnummer 0341-1179

Edel spruitje, Dierbaar Zoontje! Lieve Paultje, Zoetste Kind! #loveheritage


Toegang 424: Archief van de Familie Van der Mandere
Stukken afkomstig van of betreffende Paulus Johan van der Mandere (1779-1824)
Inventarisnummer 34: Gedicht vervaardigd ter gelegenheid van de 1ste verjaardag van Paulus van der Mandere, 1780 . 1 stuk

Een Lauwerkransje

Gevlogten om het Hooft van den Lieven Zuigeling,
Den Weledelen Welgeboren Jongen heer
Den Heere PAULUS JOHAN Van de MANDER.
Bij gelegenheid van Zijn Weledelens EERSTE VERJAARDAG.
Op den 16den Dag van Augustus 1780.

Edel spruitje, Dierbaar Zoontje!
Lieve Paultje! Zoetste Kind!
Ziet Wij vlegten thans een kroontje,
Op uw Jaarstond wel gezind!
Hoor, Hoor uw Dienstboôn vrolijk zingend,
Daar uw Ouders heus en blij,
Dankbaar voor Gods Zegeningen,
Zig Verheugen aan uw zeij!

Dienstbaarheid doet ons Verpligten,
En onz Ziel is blij te moê!
Om voor u een Vaars te dichten,
Eed’le Telg! Hou dit te goê:

Ach! Dat ’s Hemels rijken zegen,
U,Van uw geboorte af aan,
Mag Verzellen op die Wegen,
Die, gij Voors nog heb te gaan!

Groeij Dan op in Deugd en Zeden.
God zij steeds uw Toeverlaat.
Prijkt met Welgemaakte Leden,
Die u strekken tot Sieraad!

Godsvrugt Wijsheid en Vermogen,
Ja, God zelfs wil u Verhogen,
Tot een Parel van de Deugd!
Nimmer moet u Onheil Drukken,
Ramp of smart of bitter Kruis,
Neen; maar ’t mag u steeds gelukken,
Dat Gods gunst Woond in uw huijs!

Leer al vroeg uw Schepper kennen,
’t is Zoo Deftig als een Kind,
Zig met Lust Daar aan Wil Wennen,
Dan Wort het van elk bemind!

Leer uw Dierbaare Ouders Minnen,
Volg hen op het Spoor der Deugd,
Zoo zult gij hun hart gewinnen,
En hen Zijn tot Zielevreugd,

God, Wil u Van Ramp bewaren,
Hij Verlenge uw Levenstijd,
En de Loopbaan uwer Jaren,
Blijft van tegenspoed bevrijd!

Ja:, hij stelle u tot een Zegen,
Voor uwe Ouders en Geslacht,
Doe U wand’len op zijn Wegen
Schenke u Dat zijn Keurvolk Wagt!

Nu Volzalig Albehoeder!
Gun hem Dit Door uw genâ,
Gun Dit Vader Gun Dit Moeder,
Lieve God hier en nâ !

Wilze t’zaam in gunst bewaren,
Vele tijden kloek en Fris,
Tot Zij eens bij D’Engte Scharen,
Juichen Daar het Zaligst is!

Bruidspaar door de erehaag, de toekomst tegemoet #loveheritage


Datering 1930-1935 / Beschrijving Een bruidspaar loopt door een erehaag van mensen met kegels en stokken nadat zij in de echt zijn verbonden in het gemeentehuis te Domburg / Aantal, omvang 1 / Materiaal prentbriefkaart / Locatie Domburg / Collectie Beeld, catalogusnummer 0341-1114

Mejuffrou en seer lieve vriendinne (…) dat wij malkanderens aengesigt weer zullen mogen sien #loveheritage


Toegang 157: Archief van de Familie Schorer
Stukken betreffende en afkomstig van Anna Catharina Schorer (1690-1765), dochter van Wilhelmus en Margaretha van der Poort, 1704-1743
Inventarisnummer 144: Ingekomen brieven en enige minuten van uitgaande brieven van en aan P.G. van den Brande te Rotterdam, Anna Constantina Cau te Delft, Dordrecht en 's-Gravenhage, G.P. van Citters-Broenken, Cornelia van Dam te Middelburg, Anna Elisabeth Hattinga te Sluis, Susanna Surendonk wed. Hoebeeke te Dordrecht, Maria Verpoorten, nicht te Domburg, C. van Vierssen te Leeuwarden, Catharina Elisabeth Winckelman te Leiden, Dordrecht en Johanna van Wijckel wed. Glinstra te Leeuwarden, 1704-1743 . 1 pak
Brief van Catharina Elisabeth Winckelman te Dordrecht aan Anna Catharina Schorer, 28 januari 1710

Ik verlang seer na de tijt dat wij jn zeelant komen die nu seer kort is, en dat wij malkanderens aengesigte weer sullen mogen sien.

Klein boekje over een grote zaak: L’Amour #loveheritage


Toegang 1755: Archief van de Familie Daman
Gedrukte werken.
Inventarisnummer 1994/4 (aanwinstnummer GAM): Miniatuurboekje "L'Amour les couronne", gedrukt in Parijs, z.j.

Stijlvolle bruiloftskaartjes voor bruid en bruidegom Brouwer-Tijssen #loveheritage


Toegang 1753: Archief van de Familie Brouwer
Inventarisnummer 7: Kaartjes met de opschriften 'Bruidegom Hk. Brouwer C. Zn.' en 'Bruid J.J. Tijssen', z.j. (1798). 2 stukken
Hendrik Brouwer (Middelburg, 24 januari 1769 - Middelburg, 24 november 1837) was wijnkoper te Middelburg en huwde in 1798 met Johanna Jacoba Teijssen (1772-1849). Hij schrijft daarover in zijn dagboek (inventarisnummer 1):

Des namiddags zijn met eenige familie, vrienden vrolijk geweest, en onthaald geworden op de kruitmolen de Goude Draak, door neef en nicht Van Hoornbeek.

Verliefd, verloofd, getrouwd, en dan… op huwelijksreis! #loveheritage


Datering 1908-1908 / Titel Groeten uit Domburg / Beschrijving Romantische kaart met een verliefd stel en de afbeelding van een vliegveld met vliegtuigen / Aantal, omvang 1 / Materiaal prentbriefkaart / Collectie Beeld, catalogusnummer 0341-1218

Getrouwheid en liefd’ … in het album amicorum van Amelina Ball #loveheritage


Toegang 1759: Archief van de Familie Ball
Stukken betreffende Abraham Bourgon Crucq en Amelina Barbara Crucq-Ball.
Inventarisnummer 9: Album Amicorum van Amelina Barbara Crucq-Ball, 1847-1854. 1 deeltje
Gedichtje 'Opregtheid' en tekening van J. (Jakobus) Ball in het album amicorum van van zijn zus Amelina Barbara Ball, 25 januari 1847.

Opregtheid

Getrouwheid en Liefd'; met zuiverheid gepaard
Opregtheid nog daarbij maakt hier dit paar vermaard.

Veel geliefde Piet! Uw lieve brief (…) deed mij zoo een onbegrijpelijk groot plaisier #loveheritage


Toegang 157: Archief van de Familie Schorer
Stukken betreffende Mr Pieter Nicolaas Schorer (1794-1869) en Jacoba Susanna Rethaan Macaré (1799-1865), 1810-1873
Inventarisnummer 267 Dagboek van Pieter Nicolaas Schorer als garde d'honneur in Frankrijk en brieven door hem in die tijd ontvangen en door hem aan zijn ouders geschreven, 1813 juli 20-1814 mei 3. 1 pak
Brief van moeder Maria Elisabeth Schorer-Radermacher aan haar zoon Pieter Nicolaas Schorer, 21 januari 1814.

Veel geliefde Piet! Uw lieve brief van den 2 januarij heb ik op zijn tijd den 6 op mijn 52 verjaardag in goede welstand ontfangen deselve deed mij zoo een onbegrijpelijk groot plaisier dat ik het uw met geen pen kan beschrijven (...) daar ik zeer gevoelig en aangedaan over ben als ook over uwe dankbaarheid voor mijne moederlijke liefde en zorg om uwe tijdelijke en eeuwige belangens te behartigen

Vriendschaps-souvenir in het album amicorum van Diederik den Beer Poortugael #loveheritage


Toegang 284: Archief van de Familie Den Beer Poortugael
Stukken betreffende Diederik Jacob den Beer Poortugael (1800-1879), gehuwd met Hermina Clasina Muller (1801-1886)
Inventarisnummer 35: Album amicorum van D.J. den Beer Poortugael, eind 18e- begin 19e eeuw. Met losinliggende aantekeningen . 1 deel
souvenir d'amitie op een lapje stof voor Diederik Jacob den Beer Poortugael, z.j.

… en ze leefden nog lang en gelukkig! Hannes en Sofie trouwen en de Gelaarsde Kat is getuige #loveheritage


Datering 30-08-1930-30-08-1930 / Beschrijving Kinderen verkleed als bruidspaar in het sprookje met de gelaarsde kat verlaten het stadhuis op Koninginnedag tijdens de festiviteiten ter ere van de vijftigste verjaardag van koningin Wilhelmina te Middelburg / Aantal, omvang 1 / Materiaal foto / Locatie Middelburg / Collectie Beeld, catalogusnummer HTAM-A-0266XXXVII

De markies van Carabas maakte een diepe buiging en aanvaardde de eer die de koning hem bewees. En nog diezelfde dag trouwde hij met de prinses. De kat werd een voornaam edelman en joeg voortaan alleen nog maar op muizen voor zijn plezier.
Bron: De Gelaarsde kat


Anneke van Waarden-Koets, Zeeuws Archief - Educatie & Exposities

donderdag 9 februari 2012

#loveheritage in Zeeuws Archief


Edel spruitje, Dierbaar Zoontje!
Lieve Paultje! Zoetste Kind!
Ziet Wij vlegten thans een kroontje,
Op uw Jaarstond wel gezind!

Liefde
Zomaar een gedichtje waaruit de enorme liefde van de ouders voor hun zoontje blijkt. Dat gedichtje is gevonden in een archief. En zo is er nog veel meer liefde in archieven te vinden. Want archieven zijn emotie. Liefdesbrieven, huwelijksgedichten, getuigenissen van ware vriendschap, gepassioneerde verhalen over werk en hobby, prachtige handgemaakte kaartjes in een album amicorum, Valentijns-ansichtkaarten, prenten en tekeningen, aandoenlijke briefjes van kinderen aan hun ouders, brieven vol verlangen naar afwezige geliefde familieleden die ver weg wonen, liefdevolle kaartjes van ouders die bezorgd zijn om het welzijn van hun kind. Het is allemaal te vinden in archieven.


Valentijnsdag
Laten we die liefdevolle documenten eens wereldwijd met elkaar delen, dachten de organisatoren van de Twitteractie @AskArchivists. En welke dag is daar het meest geschikt voor? Precies... Valentijnsdag! Op 14 februari 2012 vind dan ook het Twitterevenement #loveheritage plaats. Een wereldwijde activiteit om erfgoedinstellingen de gelegenheid te geven te laten zien wat ze over het thema Liefde in huis hebben.

#loveheritage
Het Twitterevenement #loveheritage is breed opgezet. Alle culturele instellingen worden uitgenodigd aan de Twitteractie deel te nemen: archieven, bibliotheken, musea, etc., Aan de organisatoren van @followalibrary, @followamuseum, @followanarchive en @askacurator is gevraagd mee te doen en de Twitteractie #loveheritage onder de aandacht van hun volgers te brengen.

Aandacht voor collecties
Als culturele instellingen items die op welke manier dan ook met liefde te maken hebben uit hun collecties tonen, kunnen ze aan hun volgers laten zien wat ze over dit specifieke onderwerp in huis hebben. Op die manier kunnen culturele instellingen ook weer aandacht genereren voor hun erfgoedcollecties.Het Zeeuws Archief doet ook mee met #loveheritage op Valentijnsdag
Wil je weten wat het Zeeuws Archief aan liefdevolle documenten in haar collecties heeft? Volg dan de Twitteraccount @zeeuwsarchief en laat je verrassen op Valentijnsdag!

Hoe kunnen erfgoedinstellingen meedoen?
Allereerst is het noodzakelijk om een Twitteraccount aan te maken. Hoe dat moet staat hier. Je kunt als erfgoedinstelling items uit je collecties tonen via Flickr, Picasa, YouTube, Facebook, noem maar op. Vervolgens verstuur je een tweet met een verwijzing naar de vindplaats van de items met toevoeging van de hashtag #loveheritage. Op die manier laat je aan je volgers zien wat je over het thema Liefde in huis hebt. Wie wil meedoen op 14 februari 2012, kan de naam van zijn instelling en de Twittergegevens invullen in het reactieveld van de blogpost over #loveheritage op het weblog van AskArchivists.

Hoe kan het publiek meedoen?
Als je al een Twitteraccount hebt kun je een stream #loveheritage aanmaken en op die manier zien wat erfgoedinstellingen over de hele wereld in huis hebben over het thema Liefde. Heb je geen Twitteraccount en wil je die ook niet aanmaken, geen nood. Ga naar Twittersearch en vul daar in: #loveheritage. Dan krijg je alle tweets te zien die de hashtag (trefwoord met een # ervoor) #loveheritage bevatten. Je kunt ook de Twitterfountain #loveheritage op de homepage van Archief 2.0 bekijken.

Laat je verrassen door wereldwijde Liefde in erfgoedinstellingen op Valentijnsdag
De organisatoren van het Twitterevenement #loveheritage, Charlotte Jensen (Nationaal Museum en Nationaal Archief Kopenhagen, Denemarken) en Anneke van Waarden-Koets (Zeeuws Archief Middelburg, Nederland) hopen dat veel erfgoedinstellingen over de hele wereld aan #loveheritage meedoen en dat veel mensen kunnen genieten van al dat prachtige erfgoed rondom het thema Liefde.

Door: Anneke van Waarden-Koets, educatie & exposities Zeeuws Archief