donderdag 30 augustus 2012

Tsjechov in tuin Zeeuws ArchiefDe stadstuin van het Zeeuws Archief, achter het monumentale 18de-eeuwse Van de Perrehuis, vormde tijdens het Zeeland Nazomerfestival 2012 het decor voor drie korte komedies van Anton Tsjechov. Onder de titel Kracht, Nacht & Macht was het overkoepelende thema het recht op geluk.

Uitverkocht
Er was veel belangstelling voor deze voorstelling van 't Woud Ensemble; hij was alle drie de keren uitverkocht. Het publiek verzamelde zich op het abdijplein. Onder begeleiding van een gids wandelden de gasten via de Balanspoort naar de Bogardstraat. Het tuinhek (een kunstwerk van Nico van den Boezem) was voor deze bijzondere gelegenheid geopend. Iedereen kreeg een houten stoel en werd naar het grasveld gedirigeerd.

De kracht van hypnose
Op het bordes van de tuinkamer van het Van de Perrehuis vond de eerste voorstelling plaats. Een vrouw kreeg het op slinkse wijze voor elkaar om met één van haar drie hartstochtelijke aanbidders te trouwen en de andere twee als getuige te laten optreden.


De nacht voor de rechtszitting
Voor de tweede eenakter verplaatsten het toneelgezelschap en het publiek zich naar een andere kant van het grasveld, voor de Lussanetvleugel. Deze komedie verhaalde van een oplichter die de echtgenote van een rechter verleidde. De volgende dag moest hij terecht staan en wie was de rechter? ... Precies!

Het jubileum
De laatste voorstelling vond plaats op het terras. De glazen wand van het archiefcafé deed dienst als decor van een bankgebouw. Een patserige bankdirecteur, een hardwerkende medewerker, een aandachtvragende bankiersechtgenote, de vrouw van een arbeider en de voorzitster van de aandeelhoudersvergadering zorgden voor hilarische taferelen rondom een jubileum dat gevierd moest worden.

't Woud Ensemble
De eerste twee eenakters waren nog nooit eerder door Nederlandse acteurs gespeeld. De acteurs van 't Woud Ensemble waren goed op dreef en de komische verwikkelingen en de sprekende lichaamstaal zorgden regelmatig voor lachsalvo's onder het publiek. De entourage en de kleding waren eenvoudig, soms ook eigentijds, maar doeltreffend. Het geheel maakte dat het weinig moeite kostte om in de drie verhalen mee te gaan.


Zeeuws Archief als toneeldecor
Het is de tweede keer dat het Zeeuws Archief decor is voor een voorstelling in het kader van het Zeeland Nazomerfestival. In 2009 vond op de zolder van het Van de Perrehuis de ontroerende voorstelling Brieven naar zee plaats, gebaseerd op de brieven van de Texelse schippersvrouw Aagje Luijtsen aan haar man Harmanus Kikkert, die als stuurman voer op schepen van de Verenigde Oostindische Compagnie.

Door: Anneke van Waarden-Koets, coördinator educatie & expositieswoensdag 22 augustus 2012

Vrijwilligers voor archiefeducatie

Educatievrijwilligers

Ze zijn er klaar voor! Bert Alderliesten, Jan Groen en Henk Kole verzorgen vanaf oktober 2012 de rondleidingen van leerlingen uit de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs in het kader van het cultuurmenu voor de Middelburgse scholen.

Na een intensieve introductieperiode waarin ze werden overstelpt met informatie, zoekopdrachten deden, rondleidingen kregen door de studiezaal, de depots en de afdeling restauratie & behouden, hebben de educatievrijwilligers verschillende keren geoefend met het verzorgen van rondleidingen door de studiezaal en de depots van het Zeeuws Archief.

De doelgroep is de heren niet onbekend: ze zijn alle drie oud-leerkrachten uit het basisonderwijs, die daar hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Ze weten precies hoe je boeiend over geschiedenis en archieven kunt vertellen!

Cultuurmenu

Het cultuurmenu voor het Middelburgse onderwijs wordt aangeboden door de Stichting Kunsteducatie Walcheren (KEW) die onder meer een steunfunctie voor  het basisonderwijs vervult. Een van de onderdelen is de samenstelling en coördinatie van de cultuurmenu's voor het primair onderwijs op Walcheren. "Een cultuurmenu is een meerjarige activiteitenprogramma waarbij leerlingen tijdens de acht jaren dat zij op de basisschool zitten, minimaal één keer per jaar in aanraking komen met de zes kunstdisciplines (muziek, dans, film, literatuur, theater en beeldende kunst) en cultureel erfgoed. Jaarlijks nemen bijna alle basisscholen deel aan het cultuurmenu op Walcheren.", meldt de website.

Zeeuws Archief in cultuurmenu

Het Zeeuws Archief neemt in het schooljaar 2012-2013 voor het eerst deel aan het cultuurmenu voor de Middelburgse scholen met een introductieprogramma archief. Het thema is: Burgerlijke Stand.
Het introductieprogramma van het Zeeuws Archief bestaat uit:

1. een voorbereidingsles op school door de docent zelf, aan de hand van de educatieve website Allemaal Op Papier.
Deze website is in 2011 door de gezamenlijke archieven in Nederland ontwikkeld in het kader van het landelijke programma '200 jaar Burgerlijke Stand 1811-2012'. Ik schreef er al eerder over op dit blog.
De leerkracht behandelt klassikaal via het digibord een of meerdere thema's op de website Allemaal Op Papier en maakt daarbij gebruik van de 16 scans van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten uit verschillende regio's in de provincie Zeeland.

2. een archiefles in het Zeeuws Archief. Deze les bestaat uit een bezoek aan het Zeeuws Archief. Daar krijgen de leerlingen een educatieve rondleiding aangeboden door de studiezaal en de depots van het Zeeuws Archief, waarin ruim 17 kilometer archief wordt bewaard.
Tijdens de rondleiding wordt uiteraard aandacht besteed aan de Burgerlijke Stand en de onderwerpen die op de website Allemaal Op Papier staan. En natuurlijk krijgen de leerlingen een aantal bijzondere archiefschatten te zien.

3. een verwerkingsles (facultatief) op school waarin de leerlingen een stamboom en/of een familiewapen kunnen maken.

Ontdekkingsreis door het archief

Een bezoek aan een archief is een ware belevenis. "Als je gaat zoeken in een archief voel je je net een ontdekkingsreiziger", zei een archiefonderzoeker, "Je kunt de meest vreemde, spannende, leuke en onverwachte dingen in een archief ontdekken!" En dát is nu juist wat de educatievrijwilligers graag aan de leerlingen willen laten zien en vertellen. Een reis naar het onbekende waarbij je verrassende ontdekkingen kunt doen!


Educatievrijwilliger worden

Heeft u ervaring in het onderwijs, affiniteit met de doelgroep en houdt u van geschiedenis en archieven? Dan vindt u het misschien leuk om ook educatievrijwilliger te worden bij het Zeeuws Archief! Belangstelling? Stuur dan een e-mail aan educatie@zeeuwsarchief.nl.

Door: Anneke van Waarden-Koets, coördinator educatie & exposities