dinsdag 21 februari 2012

Overzicht archiefstukken #loveheritage

Op 14 februari was het Valentijnsdag. Wereldwijd hebben erfgoedinstellingen op die dag laten zien wat ze aan items over liefde in hun collecties hebben. De deelname van erfgoedinstellingen was overweldigend. Ook het Zeeuws Archief deed mee met 12 afbeeldingen uit de archieven en collecties die in de depots worden bewaard. Aan het eind van de dag beloofden we een uitgebreid bronnenoverzicht te publiceren van de archiefstukken die we op Valentijnsdag hebben getwitterd met de hashtag #loveheritage. Dat bronnenoverzicht volgt hieronder.

Valentijnsdag! Laat je eens verrassen. Volg #loveheritage De cupido’s zitten er klaar voor


Datering 1796-1796 / Beschrijving Cupido's. Deel van een serie van 9 bladen met tekenvoorbeelden / Aantal, omvang 1 / Materiaal prent / Afmetingen h. 22 br. 31 / Auteur Bartolozzi, F.; Cipriani, G.B. / Uitgever Fietta & Comp. / Bijzonderheden kopergravure / Collectie Beeld, catalogusnummer HTAM-H-047-VIII

Mag ik een kusje van je stelen? Jonge liefde aan de Zeeuwse kust #loveheritage


Datering 1955-1960 / titel Zeeland, Een Kusje / Beschrijving Een "verliefd stel" in dracht te Domburg / Aantal, omvang 1 / Materiaal prentbriefkaart / Uitgever TJGjr / Locatie Domburg / Collectie Beeld, catalogusnummer 0341-1179

Edel spruitje, Dierbaar Zoontje! Lieve Paultje, Zoetste Kind! #loveheritage


Toegang 424: Archief van de Familie Van der Mandere
Stukken afkomstig van of betreffende Paulus Johan van der Mandere (1779-1824)
Inventarisnummer 34: Gedicht vervaardigd ter gelegenheid van de 1ste verjaardag van Paulus van der Mandere, 1780 . 1 stuk

Een Lauwerkransje

Gevlogten om het Hooft van den Lieven Zuigeling,
Den Weledelen Welgeboren Jongen heer
Den Heere PAULUS JOHAN Van de MANDER.
Bij gelegenheid van Zijn Weledelens EERSTE VERJAARDAG.
Op den 16den Dag van Augustus 1780.

Edel spruitje, Dierbaar Zoontje!
Lieve Paultje! Zoetste Kind!
Ziet Wij vlegten thans een kroontje,
Op uw Jaarstond wel gezind!
Hoor, Hoor uw Dienstboôn vrolijk zingend,
Daar uw Ouders heus en blij,
Dankbaar voor Gods Zegeningen,
Zig Verheugen aan uw zeij!

Dienstbaarheid doet ons Verpligten,
En onz Ziel is blij te moê!
Om voor u een Vaars te dichten,
Eed’le Telg! Hou dit te goê:

Ach! Dat ’s Hemels rijken zegen,
U,Van uw geboorte af aan,
Mag Verzellen op die Wegen,
Die, gij Voors nog heb te gaan!

Groeij Dan op in Deugd en Zeden.
God zij steeds uw Toeverlaat.
Prijkt met Welgemaakte Leden,
Die u strekken tot Sieraad!

Godsvrugt Wijsheid en Vermogen,
Ja, God zelfs wil u Verhogen,
Tot een Parel van de Deugd!
Nimmer moet u Onheil Drukken,
Ramp of smart of bitter Kruis,
Neen; maar ’t mag u steeds gelukken,
Dat Gods gunst Woond in uw huijs!

Leer al vroeg uw Schepper kennen,
’t is Zoo Deftig als een Kind,
Zig met Lust Daar aan Wil Wennen,
Dan Wort het van elk bemind!

Leer uw Dierbaare Ouders Minnen,
Volg hen op het Spoor der Deugd,
Zoo zult gij hun hart gewinnen,
En hen Zijn tot Zielevreugd,

God, Wil u Van Ramp bewaren,
Hij Verlenge uw Levenstijd,
En de Loopbaan uwer Jaren,
Blijft van tegenspoed bevrijd!

Ja:, hij stelle u tot een Zegen,
Voor uwe Ouders en Geslacht,
Doe U wand’len op zijn Wegen
Schenke u Dat zijn Keurvolk Wagt!

Nu Volzalig Albehoeder!
Gun hem Dit Door uw genâ,
Gun Dit Vader Gun Dit Moeder,
Lieve God hier en nâ !

Wilze t’zaam in gunst bewaren,
Vele tijden kloek en Fris,
Tot Zij eens bij D’Engte Scharen,
Juichen Daar het Zaligst is!

Bruidspaar door de erehaag, de toekomst tegemoet #loveheritage


Datering 1930-1935 / Beschrijving Een bruidspaar loopt door een erehaag van mensen met kegels en stokken nadat zij in de echt zijn verbonden in het gemeentehuis te Domburg / Aantal, omvang 1 / Materiaal prentbriefkaart / Locatie Domburg / Collectie Beeld, catalogusnummer 0341-1114

Mejuffrou en seer lieve vriendinne (…) dat wij malkanderens aengesigt weer zullen mogen sien #loveheritage


Toegang 157: Archief van de Familie Schorer
Stukken betreffende en afkomstig van Anna Catharina Schorer (1690-1765), dochter van Wilhelmus en Margaretha van der Poort, 1704-1743
Inventarisnummer 144: Ingekomen brieven en enige minuten van uitgaande brieven van en aan P.G. van den Brande te Rotterdam, Anna Constantina Cau te Delft, Dordrecht en 's-Gravenhage, G.P. van Citters-Broenken, Cornelia van Dam te Middelburg, Anna Elisabeth Hattinga te Sluis, Susanna Surendonk wed. Hoebeeke te Dordrecht, Maria Verpoorten, nicht te Domburg, C. van Vierssen te Leeuwarden, Catharina Elisabeth Winckelman te Leiden, Dordrecht en Johanna van Wijckel wed. Glinstra te Leeuwarden, 1704-1743 . 1 pak
Brief van Catharina Elisabeth Winckelman te Dordrecht aan Anna Catharina Schorer, 28 januari 1710

Ik verlang seer na de tijt dat wij jn zeelant komen die nu seer kort is, en dat wij malkanderens aengesigte weer sullen mogen sien.

Klein boekje over een grote zaak: L’Amour #loveheritage


Toegang 1755: Archief van de Familie Daman
Gedrukte werken.
Inventarisnummer 1994/4 (aanwinstnummer GAM): Miniatuurboekje "L'Amour les couronne", gedrukt in Parijs, z.j.

Stijlvolle bruiloftskaartjes voor bruid en bruidegom Brouwer-Tijssen #loveheritage


Toegang 1753: Archief van de Familie Brouwer
Inventarisnummer 7: Kaartjes met de opschriften 'Bruidegom Hk. Brouwer C. Zn.' en 'Bruid J.J. Tijssen', z.j. (1798). 2 stukken
Hendrik Brouwer (Middelburg, 24 januari 1769 - Middelburg, 24 november 1837) was wijnkoper te Middelburg en huwde in 1798 met Johanna Jacoba Teijssen (1772-1849). Hij schrijft daarover in zijn dagboek (inventarisnummer 1):

Des namiddags zijn met eenige familie, vrienden vrolijk geweest, en onthaald geworden op de kruitmolen de Goude Draak, door neef en nicht Van Hoornbeek.

Verliefd, verloofd, getrouwd, en dan… op huwelijksreis! #loveheritage


Datering 1908-1908 / Titel Groeten uit Domburg / Beschrijving Romantische kaart met een verliefd stel en de afbeelding van een vliegveld met vliegtuigen / Aantal, omvang 1 / Materiaal prentbriefkaart / Collectie Beeld, catalogusnummer 0341-1218

Getrouwheid en liefd’ … in het album amicorum van Amelina Ball #loveheritage


Toegang 1759: Archief van de Familie Ball
Stukken betreffende Abraham Bourgon Crucq en Amelina Barbara Crucq-Ball.
Inventarisnummer 9: Album Amicorum van Amelina Barbara Crucq-Ball, 1847-1854. 1 deeltje
Gedichtje 'Opregtheid' en tekening van J. (Jakobus) Ball in het album amicorum van van zijn zus Amelina Barbara Ball, 25 januari 1847.

Opregtheid

Getrouwheid en Liefd'; met zuiverheid gepaard
Opregtheid nog daarbij maakt hier dit paar vermaard.

Veel geliefde Piet! Uw lieve brief (…) deed mij zoo een onbegrijpelijk groot plaisier #loveheritage


Toegang 157: Archief van de Familie Schorer
Stukken betreffende Mr Pieter Nicolaas Schorer (1794-1869) en Jacoba Susanna Rethaan Macaré (1799-1865), 1810-1873
Inventarisnummer 267 Dagboek van Pieter Nicolaas Schorer als garde d'honneur in Frankrijk en brieven door hem in die tijd ontvangen en door hem aan zijn ouders geschreven, 1813 juli 20-1814 mei 3. 1 pak
Brief van moeder Maria Elisabeth Schorer-Radermacher aan haar zoon Pieter Nicolaas Schorer, 21 januari 1814.

Veel geliefde Piet! Uw lieve brief van den 2 januarij heb ik op zijn tijd den 6 op mijn 52 verjaardag in goede welstand ontfangen deselve deed mij zoo een onbegrijpelijk groot plaisier dat ik het uw met geen pen kan beschrijven (...) daar ik zeer gevoelig en aangedaan over ben als ook over uwe dankbaarheid voor mijne moederlijke liefde en zorg om uwe tijdelijke en eeuwige belangens te behartigen

Vriendschaps-souvenir in het album amicorum van Diederik den Beer Poortugael #loveheritage


Toegang 284: Archief van de Familie Den Beer Poortugael
Stukken betreffende Diederik Jacob den Beer Poortugael (1800-1879), gehuwd met Hermina Clasina Muller (1801-1886)
Inventarisnummer 35: Album amicorum van D.J. den Beer Poortugael, eind 18e- begin 19e eeuw. Met losinliggende aantekeningen . 1 deel
souvenir d'amitie op een lapje stof voor Diederik Jacob den Beer Poortugael, z.j.

… en ze leefden nog lang en gelukkig! Hannes en Sofie trouwen en de Gelaarsde Kat is getuige #loveheritage


Datering 30-08-1930-30-08-1930 / Beschrijving Kinderen verkleed als bruidspaar in het sprookje met de gelaarsde kat verlaten het stadhuis op Koninginnedag tijdens de festiviteiten ter ere van de vijftigste verjaardag van koningin Wilhelmina te Middelburg / Aantal, omvang 1 / Materiaal foto / Locatie Middelburg / Collectie Beeld, catalogusnummer HTAM-A-0266XXXVII

De markies van Carabas maakte een diepe buiging en aanvaardde de eer die de koning hem bewees. En nog diezelfde dag trouwde hij met de prinses. De kat werd een voornaam edelman en joeg voortaan alleen nog maar op muizen voor zijn plezier.
Bron: De Gelaarsde kat


Anneke van Waarden-Koets, Zeeuws Archief - Educatie & Exposities

donderdag 9 februari 2012

#loveheritage in Zeeuws Archief


Edel spruitje, Dierbaar Zoontje!
Lieve Paultje! Zoetste Kind!
Ziet Wij vlegten thans een kroontje,
Op uw Jaarstond wel gezind!

Liefde
Zomaar een gedichtje waaruit de enorme liefde van de ouders voor hun zoontje blijkt. Dat gedichtje is gevonden in een archief. En zo is er nog veel meer liefde in archieven te vinden. Want archieven zijn emotie. Liefdesbrieven, huwelijksgedichten, getuigenissen van ware vriendschap, gepassioneerde verhalen over werk en hobby, prachtige handgemaakte kaartjes in een album amicorum, Valentijns-ansichtkaarten, prenten en tekeningen, aandoenlijke briefjes van kinderen aan hun ouders, brieven vol verlangen naar afwezige geliefde familieleden die ver weg wonen, liefdevolle kaartjes van ouders die bezorgd zijn om het welzijn van hun kind. Het is allemaal te vinden in archieven.


Valentijnsdag
Laten we die liefdevolle documenten eens wereldwijd met elkaar delen, dachten de organisatoren van de Twitteractie @AskArchivists. En welke dag is daar het meest geschikt voor? Precies... Valentijnsdag! Op 14 februari 2012 vind dan ook het Twitterevenement #loveheritage plaats. Een wereldwijde activiteit om erfgoedinstellingen de gelegenheid te geven te laten zien wat ze over het thema Liefde in huis hebben.

#loveheritage
Het Twitterevenement #loveheritage is breed opgezet. Alle culturele instellingen worden uitgenodigd aan de Twitteractie deel te nemen: archieven, bibliotheken, musea, etc., Aan de organisatoren van @followalibrary, @followamuseum, @followanarchive en @askacurator is gevraagd mee te doen en de Twitteractie #loveheritage onder de aandacht van hun volgers te brengen.

Aandacht voor collecties
Als culturele instellingen items die op welke manier dan ook met liefde te maken hebben uit hun collecties tonen, kunnen ze aan hun volgers laten zien wat ze over dit specifieke onderwerp in huis hebben. Op die manier kunnen culturele instellingen ook weer aandacht genereren voor hun erfgoedcollecties.Het Zeeuws Archief doet ook mee met #loveheritage op Valentijnsdag
Wil je weten wat het Zeeuws Archief aan liefdevolle documenten in haar collecties heeft? Volg dan de Twitteraccount @zeeuwsarchief en laat je verrassen op Valentijnsdag!

Hoe kunnen erfgoedinstellingen meedoen?
Allereerst is het noodzakelijk om een Twitteraccount aan te maken. Hoe dat moet staat hier. Je kunt als erfgoedinstelling items uit je collecties tonen via Flickr, Picasa, YouTube, Facebook, noem maar op. Vervolgens verstuur je een tweet met een verwijzing naar de vindplaats van de items met toevoeging van de hashtag #loveheritage. Op die manier laat je aan je volgers zien wat je over het thema Liefde in huis hebt. Wie wil meedoen op 14 februari 2012, kan de naam van zijn instelling en de Twittergegevens invullen in het reactieveld van de blogpost over #loveheritage op het weblog van AskArchivists.

Hoe kan het publiek meedoen?
Als je al een Twitteraccount hebt kun je een stream #loveheritage aanmaken en op die manier zien wat erfgoedinstellingen over de hele wereld in huis hebben over het thema Liefde. Heb je geen Twitteraccount en wil je die ook niet aanmaken, geen nood. Ga naar Twittersearch en vul daar in: #loveheritage. Dan krijg je alle tweets te zien die de hashtag (trefwoord met een # ervoor) #loveheritage bevatten. Je kunt ook de Twitterfountain #loveheritage op de homepage van Archief 2.0 bekijken.

Laat je verrassen door wereldwijde Liefde in erfgoedinstellingen op Valentijnsdag
De organisatoren van het Twitterevenement #loveheritage, Charlotte Jensen (Nationaal Museum en Nationaal Archief Kopenhagen, Denemarken) en Anneke van Waarden-Koets (Zeeuws Archief Middelburg, Nederland) hopen dat veel erfgoedinstellingen over de hele wereld aan #loveheritage meedoen en dat veel mensen kunnen genieten van al dat prachtige erfgoed rondom het thema Liefde.

Door: Anneke van Waarden-Koets, educatie & exposities Zeeuws Archief