woensdag 28 juli 2010

Onderzoek naar de Zeeuwse historie is leuk!

Dat wist de lezer van dit weblog natuurlijk al lang! Toch zijn er nog heel veel onderwerpen uit de geschiedenis van Zeeland niet onderzocht, of tenminste, er zijn de laatste decennia geen boeken of tijdschriftartikelen over verschenen.

Wat wij van het Zeeuws Archief dan wel eens jammer vinden is dat veel studenten en andere onderzoekers een onderwerp kiezen waarover al wel veel gepubliceerd is. Dat is natuurlijk niet zo raar. Mensen lezen een boek over een onderwerp dat ze na aan het hart ligt (of, in het geval van studenten, iets dat hun professor na aan het hart ligt) en denken dan 'Hé, maar hoe zit het dan met dit detail?' of 'wat meneer X hier beweert, dat kan nooit!'. Dat levert meestal heel interessante publicaties op, maar een groot aantal onderwerpen blijft wel onbesproken op deze manier.

De Werkgroep Cultuurhistorie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen vond dat ook jammer. Daarom brachten ze in 1984 een Lijst van Leemten uit, met daarin een overzicht van onderwerpen die meer aandacht verdienen. In 1999 werd deze lijst nog eens opnieuw uitgegeven en opgestuurd naar universiteiten en andere instellingen.

Dat is natuurlijk niet meer helemaal van deze tijd. Vandaar dat de lijst nu online staat. Op de site www.geschiedeniszeeland.nl staat de hele lijst, opgedeeld in een aantal categorieën. De lijst wordt van tijd tot tijd geactualiseerd door medewerkers van de Zeeuwse Bibliotheek, de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, de Werkgroep Cultuurhistorie en het Zeeuws Archief. Dat wil zeggen dat we regelmatig kijken welke boeken en artikelen er verschenen zijn en of daarmee misschien een leemte gevuld is.

Kijk de lijst eens door en misschien ziet u een onderwerp waar u graag onderzoek naar wilt doen. Het zou toch geweldig zijn als we over een paar jaar alle leemtes hebben weggewerkt!

Door: Lineke van den Bout, Zeeuws Archief

2 reacties:

Yvette Hoitink zei

Goed idee! Doet me denken aan de Hotlist gewenste artikelen in Wikipedia. Alleen heeft die als voordeel dat je door de kleurverandering meteen kan zien als iemand ergens mee aan de slag is gegaan. Misschien een ideetje voor de leemtelijst om de mogelijkheid te bieden om te laten zien wie er mee bezig is, bijvoorbeeld door een reactie achter te laten?

Lineke van den Bout zei

Da's een goeie tip Yvette! We worstelen nog een lijst van lopende onderzoeken, die we ook bijhouden, maar daar zitten natuurlijk allerlei privacy-aspecten aan. Dit zou een mooie tussenoplossing kunnen zijn!

Een reactie posten