woensdag 23 februari 2011

Werk in uitvoering : een nieuwe beeldbank


Sedert 2002 heeft het Zeeuws Archief via internet een beeldbank, genaamd Zeeland in Beeld. Een beeldbank is een website met een database waarmee een selectie van beeldmateriaal uit archieven en collecties kan worden geraadpleegd. Behalve de beschrijvingen van prenten, tekeningen, kaarten en foto's worden ook de plaatjes zelf getoond. Op deze manier kan de geïnteresseerde onderzoeker op handige wijze zien wat de afbeeldingen die hij of zij zoekt voorstellen.

Een ander programma
Het programma waarmee de beeldbank wordt beheerd en gepubliceerd is Atlantis van het bedrijf Deventit. Ook andere archiefinstellingen werken met dit programma (o.a. Gemeentearchief Schouwen-Duiveland en Het Utrechts Archief). Mede uit oogpunt van doelmatigheid hebben wij vorige maand besloten om het beeldmateriaal (scans en beschrijvingen) onder te brengen in het programma MAIS-Flexis van De Ree archiefsystemen. Sedert 2004 gebruikt het Zeeuws Archief dit programma voor het beheren en publiceren van de honderden toegangen op archieven en collecties. De toegangen zijn op internet te raadplegen via de website van het Zeeuws Archief en via de website www.archieven.nl. Door het toevoegen van het beeldmateriaal aan MAIS-Flexis kunnen de beschrijvingen en de scans van het beeldmateriaal aan de toegangen worden 'gehangen' en is de informatie over het archief of de collectie én de persoon of instelling van wie het materiaal afkomstig is direct raadpleegbaar. Het beheren en publiceren van dit alles met één programma is uiteraard efficiënter en goedkoper.

Op de kaart
MAIS-Flexis heeft voor het beeld een nieuwe toepassing. Het is mogelijk om bij elke beeldbeschrijving de geo-coördinaten toe te voegen, zodat de plaatjes ook op Google Maps zichtbaar zijn. Zo kan snel worden gezien waar een bepaald gebouw staat of waar een genoemde straat ligt.Conversie
Op dit moment is de ruwe conversie van de 40.000 plaatjes en beschrijvingen afgerond en gaan we aan de slag met het verder inrichten van de beeldbank. Wij hopen voor de zomer hiermee klaar te zijn. Zodra de nieuwe beeldbank on line is, zullen we dit world wide melden.

Door: Leo Hollestelle, beheerder beeld

0 reacties:

Een reactie posten